Tương tự ngành Công nghiệp Dược phẩm, với dân số đông và đặc tính là đất nước nông nghiệp lâu đời, Việt Nam vừa là thị trường tiêu thụ nội địa rất lớn, vừa là nhà xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp đi toàn thế giới.

Ngành Công nghiệp Thực phẩm ở Việt Nam hiện tại đang rất sôi động với đa dạng các sản phẩm và được đầu tư mạnh mẽ để dần tiến đến những sản phẩm tinh chế với giá trị gia tăng cao.

Minh Khang nhìn nhận ngành Công Nghiệp Thực Phẩm là ngành hàng chiến lược, bền vững và còn nhiều yếu tố đột phá để phát triển. Chúng tôi tập trung vào các giải pháp nghiên cứu về Công nghệ chế biến, Quản lý chất lượng (Hóa, Lý, Vi sinh…), Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới cũng như Sản xuất pilot.

Chiến lược tập trung vào các giải pháp tăng cường chất lượng An toàn vệ sinh thực phẩm, ở ngành hàng sản xuất trong nước và ngành hàng xuất khẩu.