baccarat online - Bấm để vào nền tảng trang web chính thức

Hiển thị kết quả duy nhất

Năm 2006, Particle Metrix bắt đầu phát triển giải pháp phân tích hạt nano độc quyền. Ngày nay, Particle Metrix hoạt động trong các lĩnh vực bao gồm phát triển, sản xuất và cung cấp các thiết bị phân tích hạt sử dụng công nghệ theo dõi hạt nano.