baccarat online - Bấm để vào nền tảng trang web chính thức

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Teledyne Tekmar là công ty hàng đầu trong việc thiết kế và sản xuất thiết bị phân tích cho phòng thí nghiệm, cung cấp thiết bị và giải pháp nâng cao năng suất cho một số ngành công nghiệp.

Các dòng sản phẩm nổi tiếng của Teledyne Tekmarbao gồm các hệ thống Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) cho Hệ thống sắc ký khí (GC), Lọc thông lượng cao và cô đặc mẫu và Tự động hóa mẫu. Máy phân tích Tổng lượng Carbon hữu cơ (TOC) cung cấp độ chính xác, công suất và độ ổn định tuyệt vời cho các mẫu nước.