baccarat online - Bấm để vào nền tảng trang web chính thức

Hiển thị 1–12 của 43 kết quả

Giải phẫu bệnh kỹ thuật số

Aperio CS2 – Máy quét lam kính tự động

Giải phẫu bệnh kỹ thuật số

Aperio GT 450 – Máy quét lam kính tự động

Giải phẫu bệnh kỹ thuật số

Aperio LV1 – Máy quét lam kính tự động

Nhuộm đặc biệt IHC & ISH

BOND RX – Hệ thống nhuộm tự động

Nhuộm đặc biệt IHC & ISH

BOND RXM – Hệ thống nhuộm tự động

Nhuộm đặc biệt IHC & ISH

BOND-III – Hệ thống nhuộm tự động

Thiết bị phụ trợ

Cassettes

Thiết bị phụ trợ

Dao cắt bệnh phẩm

Thiết bị phụ trợ

Dao cắt bệnh phẩm Leica 818

Thiết bị phụ trợ

Dao cắt bệnh phẩm Leica 819