baccarat online - Bấm để vào nền tảng trang web chính thức

Hiển thị 1–12 của 55 kết quả

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Bộ lưu trữ Cassette – 9100 Tiêu bản

Nhuộm đặc biệt IHC & ISH

BOND RX – Hệ thống nhuộm tự động

Nhuộm đặc biệt IHC & ISH

BOND RXM – Hệ thống nhuộm tự động

Nhuộm đặc biệt IHC & ISH

BOND-III – Hệ thống nhuộm tự động

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Cassettes

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Chất kết hợp và chất kết dính

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

CSTM FILLED CYTOJAR-CLEAR LIQ

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Dao cắt bệnh phẩm

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Dao cắt bệnh phẩm Leica 818

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Dao cắt bệnh phẩm Leica 819

Thiết bị phụ trợ / Vật tư tiêu hao

Folder chứa 20 tiêu bản cho vận chuyển mẫu