baccarat online - Bấm để vào nền tảng trang web chính thức

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Cải thiện chất lượng, giảm lỗi và tiết kiệm thời gian với các vật tư tiêu hao chuyên dụng. Từ lam kính và nắp đậy cho đến sáp và thuốc thử số lượng lớn, giúp ổn định chất lượng hoạt động phòng thí nghiệm

Thiết bị phụ trợ

Cassettes

Thiết bị phụ trợ

Dao cắt bệnh phẩm

Thiết bị phụ trợ

Dao cắt bệnh phẩm Leica 818

Thiết bị phụ trợ

Dao cắt bệnh phẩm Leica 819

Thiết bị phụ trợ

Leica EG F – Kẹp gia nhiệt

Thiết bị phụ trợ

Paraffins

Thiết bị phụ trợ

Thuốc thử và dung dịch

Thiết bị phụ trợ

Tiêu bản và lam kính

Thiết bị phụ trợ

Vật tư phụ trợ